Úradná správa č. 25


22.07.2018 16:06 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.25/2017-2018

zo dňa 20.04.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

Oznamuje:

Predĺženie termínu odovzdania podpísanej prihlášky na 04.05.2018. K danému dátumu musí mať klub vysporiadané finančné záväzky na štartovnom v aktuálnej sezóne, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.04.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U83: Kordoš Ondrej (PKE Mystery "B" - 1.BA liga) - 5.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.

U88: Kasal Patrik (ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava "B" - 2 SFL) - 5.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.

U86: Polovka Michal (TJ Juhcelpub Kojoti- 2.BA liga) - 9.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U87: Matejov Pavol (ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava "B" - 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.

- ostatné:

 

U85: Sene Baye Marame (Noavista - L40) vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.25/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 04.05.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.