Úradná správa č. 30


23.07.2018 09:54 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.30/2017-2018

zo dňa 29.05.2018

Odvolacia komisia SF-B

Oznamuje:

- sa zaoberala odvolaním družstva Colosseum Pizza (L40) voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie (UDK_36) s nasledujúcim verdiktom. Upúšťa od odrátania bodov, pokuta ostáva v platnosti. Družstvu Colosseum pizza prináleží ½ poplatku za námietku. Písomné stanovisko bude zaslané mailom.

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- odstúpil kluby PKE Mystery B, PKE Mystery C a FOFO Admiral na DK za neúplnú úhradu poslednej splátky štartovného

- Do 31.05.2018 je možné zahlasovať za najlepšieho brankára a 4 najlepších hráčov jednotlivých líg.

- Dňa 02.júna 2018 sa uskutoční tradičný „VEČER BRATISLAVSKÝCH FUTSALISTOV“ v priestoroch reštaurácie „MACHNÁČ“ (https://www.nasehospoda.sk/).

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev:

2.SLF-BA:

postup do VARTA ligy: Rehab Klinik Baraberi (A)

zostup do 1.BA ligy: -

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: ŠK Račišdorf

1.BA liga

Postup do 2.SLF-BA: -

Zostup do 2.BA ligy: FC Chaos AK47 B, ŠK Karpatská 1983 Juniors

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: FSC Velmáci A

2.BA liga

Postup do 1.BA ligy: AC Bells, TJ Juhcelpub Kojoti, FK Inter Bratislava

Zostup do 3.BA ligy: -

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: KPSF 92

3.BA liga

Postup do 2.BA ligy: Trexima, Ovečky, AK Vorvane

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: FC Blue Dragons, Yoyos United, FC AK 47 C

Prehľad víťazov ceny FAIR PLAY:

2.SLF-BA liga: FC Chaos AK 47

1.BA liga: Omnikor Wild Boys 02 a FC Chaos AK 47

2.BA liga: Belehradskí Lišiaci

3.BA liga: 1.FC Pressburg

Liga 40: Botafogo

 

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

FC Blue Dragons (U89: Krupa Lukáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

Dobraklima.sk (U93: Voltemar Patrik) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

White Boys (U94: Rusňák Tomáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

FC Rusovce (U103: Michniewicz Lukáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.29/2017-2018 zo dňa 18.05.2018 (pôvodná splatnosť 25.05.2018),

ŠK Karpatská 1983 Juniori (U104: Sivoň Štefan) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.29/2017-2018 zo dňa 18.05.2018 (pôvodná splatnosť 25.05.2018),

PKE Mystery „B“ (U106: Kordoš Ondrej) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.29/2017-2018 zo dňa 18.05.2018 (pôvodná splatnosť 25.05.2018),

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Začína disciplinárne konanie s klubmi PKE Mystery B (1. BA liga), PKE Mystery C (2. BA liga) a FOFO Admiral (Liga 40) pre neuhradené poplatky na základe podnetu od VV SF BA a rozhodla ako je uvedené v UDK_42, UDK_43 a UDK_44.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U109: Borsanyi Tomáš (FC Rusovce - 1. Ba liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U110: Bognár Marek (FC Rusovce - 1. Ba liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U112: Ferianc Dušan (HSP Hemerhoidi - 2. Ba liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U113: Pauer Július (Namana 40 - liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

- ostatné:

 

U111: Tichý Róbert (FCK Minimax Bratislava - 1 BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou mimo PU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U115: Buchlik Richard (Admirál old liga 40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe . Porušenie DP. čl. 49/1f . DO podľa DP čl. 49/2f pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace s prerušením do 20. januára 2019 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a pokutu 20€ +5€ podľa RS čl. 13.

UDK_39: DK vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 1. BA ligy N9 hraného dňa 20.05.2018 o 17:20 medzi ŠK Slovan Bratislava C vs Rehab Klinik Baraberi B v pomere 0:5 prospech družstva Rehab Klinik Baraberi B.

UDK_40: Ivan Dobranský (ŠK Slovan Bratislava C - 1. Ba liga ) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/3 Pozastavenie funkcie kapitána na 1 mesiac s prerušením do 14.10.2018 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_41: Matej Hanusek (ŠK Slovan Bratislava C - 1. Ba liga ) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie športu na 1 mesiac s prerušením do 14.10.2018 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_42: Klub PKE Mystery B (1.BA liga). Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

UDK_43: Klub PKE Mystery C (2.BA liga). Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

UDK_44: Klub FOFO Admiral (Liga 40). Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.30/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 12.06.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.