Úradná správa č. 31


23.07.2018 09:56 úradná správa

Úradná správa č.31.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B  zo dňa 18.7.2018

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • DK na základe podnetu od generálneho sekretára SF – B začína disciplinárne konanie voči previnilcom, ktorí neuhradili disciplinárne poplatky v stanovenom termíne

Pozastavuje športovú činnosť:

  • ostatné:

UDK_45: Krupa Lukáš (FC Blue Dragons) – porušenie DP čl. 64/2 neuhradenie disciplinárneho poplatku, pôvodná splatnosť 11.5.2018. DO – pokuta 5€ podľa DP čl. 64/7 + 5€ prerokovanie podľa RS čl. 13. Kumulatívne treba uhradiť 15€ na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018

UDK_46: Voltemar Patrik (Dobraklima.sk) – porušenie DP čl. 64/2, neuhradenie disciplinárneho poplatku, pôvodná splatnosť 11.5.2018. DO – pokuta 5€ podľa DP čl. 64/7 + 5€ prerokovanie podľa RS čl. 13. Kumulatívne treba uhradiť 15€ na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018

UDK_47: Rusňák Tomáš (White Boys) – porušenie DP čl. 64/2 neuhradenie disciplinárneho poplatku, pôvodná splatnosť 11.5.2018. DO – pokuta 5€ podľa DP čl. 64/7 + 5€ prerokovanie podľa RS čl. 13. Kumulatívne treba uhradiť 15€ na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018

UDK_48: Kordoš Ondrej (PKE Mystery „B“) – porušenie DP čl. 64/2 neuhradenie disciplinárneho poplatku, pôvodná splatnosť 11.5.2018. DO – pokuta 5€ podľa DP čl. 64/7 + 5€ prerokovanie podľa RS čl. 13. Kumulatívne treba uhradiť 15€ na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018

 

DK upozorňuje, že za disciplinárne poplatky hráča zodpovedá klub. V prípade neuhradenia poplatkov do daného termínu DK pristúpi k opätovnému prerokovaniu previnenia na úrovni klubu hráča.

 

UDK_49: Klub Colosseum Pizza – porušenie DP čl. 64/2, neuhradenie disciplinárneho poplatku, pôvodná splatnosť 12.6.2018. DO – upozornenie podľa čl.64/7 + 10€ prerokovanie podľa RS čl.13. Kumulatívne treba uhradiť 55€ (45€ zostatok z pôvodnej pokuty po odrátaní jednej polovice odvolacieho poplatku + 10 € prerokovanie) na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018

UDK_50: Klub PKE Mystery – porušenie DP čl. 64/2, neuhradenie riadnych splátok štartovného pre mužstvá „B“ a „C“ v kumulatívnej výške 542,36€ a neuhradenie disciplinárneho poplatku kumulatívne 120€, pôvodná splatnosť 12.6.2018. DO – pokuta 150€, zákaz prestupov a matričných úkonov + 10€ prerokovanie podľa RS čl.13. Kumulatívne treba uhradiť 822,36€ na transparentný účet vo FIO BANKE do 31.7.2018. V prípade nezaevidovania alebo nezdokladovania úhrady na transparentný účet vo FIO BANKE, DK pristúpi k preradeniu mužstiev do nižších súťaží alebo k vylúčeniu mužstiev zo súťaží riadených SF –B.

 

Generálny sekretár.

 

Na základe podnetu uverejňuje zrušenie U115 ( a oprava na U116), po chybe delegovaných osôb.

 

U115: Buchlik Richard (Admirál old liga 40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe . Porušenie DP. čl. 49/1f . DO podľa DP čl. 49/2f pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace s prerušením do 20. januára 2019 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a pokutu 20€ +5€ podľa RS čl. 13. - zrušené

 

U116: Borovský Maroš (Salámi 40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe . Porušenie DP. čl. 49/1f . DO podľa DP čl. 49/2f pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace s prerušením do 20. januára 2019 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a pokutu 20€ +5€ podľa RS čl. 13.

 

Kumulatívne treba uhradiť 25€  na transparentný účet vo FIO BANKE do 25.7.2018