Úradná správa č. 09 2018/2019


03.12.2018 15:20 úradná správa

Úradná správa SF-B č.09/2018-2019

zo dňa 16.11.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Do 15.11.2018 zaevidoval prihlášky do Bratislavského pohára 2018/2019 od klubov ŠK Slovan Bratislava, Arsenal EC, Semic Bratislava, Praetors Bratislava, FK Šport Bratislava, Čekan Mekenroff 1897, FC Chaos AK 47

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

1.kolo 2.BA ligy – SFC Silver Ružinov v zápase HSP Hemerhoidi vs SFC Silver Ružinov

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zapase Banana Boys vs Green Team

4.kolo 2.SLF BA - Matadors v zápase Predators „A“ vs Matadors

4.kolo 2.BA ligy – HSP Hemerhoidi v zápase AK Vorvane vs HSP Hemerhoidi

6.kolo 2.SLF BA ligy –4 FUN Futsal Team v zápase FC RTR Bepon „A“ vs 4 FUN Futsal Team

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Informuje:

- sa zaoberal námietkou klubu HSP Hemerhoidi ku kontumácii stretnutia HSP Hemerhoidi – FC Chaos AK 47 „B“ uvedenej v Úradnej správe SF-B č.06/2018-2019 – vyjadrenie k námietke zaslané mailom na vedúceho klubu.

VV SF-B predvoláva hráčov klubu HSP Hemerhoidi Jozef Dado, Michal Zimány, vedúceho klubu HSP Hemerhoidi Mojmír Krutý a kapitána HSP Hemerhoidi Branislav Chlpik na zasandutie VV SF-B dna 20.11.2018 o 19.30 hod. (kancelária VV SF-B v ŠH Mladosť) za účelom vyjadrenia sa ku kontumácii stretnutia HSP Hemerhoidi – FC Chaos AK 47 „B“ z dôvodu neoprávneného štartu hráča.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 21.11.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala odvolanie mužstva FC RTR Bepon „B“ a rozhodla ako je uvedené v UDK_25

 DK zaevidovala odvolanie mužstva FK 03 Hostinského a rozhodla ako je uvedené v UDK_26

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U137: Robert Hauskrecht (Semic Bratislava „B“ 1liga)

- ostatné:

 

U138: Martin Hekel (Green Team 3liga) vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou brankára mimo vlastného BU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl.46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie poplatok 5 EUR podľa RS čl.13.

UDK_25: DK žiadosť mužstva FC RTR Bepon zamieta nakoľko došlo k porušieniu DP čl 49.

UDK_26: DK žiadosť mužstva FK 03 Hostinského zamieta nakoľko došlo k porušeniu DP čl 49.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.09/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 30.11.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.