Úradná správa č. 11 2018/2019


03.12.2018 21:32 úradná správa

Úradná správa SF-B č.11/2018-2019

zo dňa 30.11.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

1.kolo 2.BA ligy – SFC Silver Ružinov v zápase HSP Hemerhoidi vs SFC Silver Ružinov

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zapase Banana Boys vs Green Team

4.kolo 2.BA ligy – HSP Hemerhoidi v zápase AK Vorvane vs HSP Hemerhoidi

6.kolo 2.SLF BA ligy –4 FUN Futsal Team v zápase FC RTR Bepon „A“ vs 4 FUN Futsal Team

7.kolo 2.SLF BA ligy –FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FK Šport Bratislava vs FCK minimax Bratislava „A“

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Informuje:

- VV SF-B sa zaoberala vyjadrením a argumentáciou vedúceho družstva HSP Hemerhoidi ku kontumácii stretnutia 5. kola 2. Bratislavskej ligy HSP Hemerhoidi – FC Chaos AK 47 „B“ s nasledujúcim záverom:

Kontumácia stretnutia ostáva v platnosti z dôvodu porušenia Súťažného poriadku SF čl.47 bod d) (neoprávnený štart hráča).

- VV SF-B odporúča vedúcim družstiev, kapitánom družstiev resp. zodpovedným za údaje v zápise o stretnutí aby v záujme klubu skontrolovali správnosť uvedených údajov pred začiatkom stretnutia a pred uzavretím zápisu rozhodcom.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 05.12.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala žiadosť mužstva Salámi 40 a rozhodla ako je uvedené v UDK_27.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U139: Július Vrábeľ (Ovečky - 2. Ba liga ) +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U140: Denis Csino (FSC Velmáci FSC Minimax Bratislava ,, C" - 2. Ba liga) vylúčený za HNS, oplácanie súperovi Porušene DP čl. 49/1b. DO podľa čl. 49/2b pozastavuje športovú činnosť na 2 týždne (od 23.11.2018) + 5 € poplatok podľa RS čl. 13.

U142: Ľuboš Petrovič (FC CFFCFC - 1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou brankára mimo vlastného BU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl.46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (od 23.11.2018) + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

UDK_27: DK žiadosť mužstva Salámi 40 zamieta nakoľko došlo k porušieniu DP čl. 49/1f.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.11/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 14.12.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.