Úradná správa č. 13 2018/2019


18.12.2018 18:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.13/2018-2019

zo dňa 14.12.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

1.kolo 2.BA ligy – SFC Silver Ružinov v zápase HSP Hemerhoidi vs SFC Silver Ružinov

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zapase Banana Boys vs Green Team

4.kolo 2.BA ligy – HSP Hemerhoidi v zápase AK Vorvane vs HSP Hemerhoidi

6.kolo 2.SLF ligy –4 FUN Futsal Team v zápase FC RTR Bepon „A“ vs 4 FUN Futsal Team

7.kolo 2.SLF ligy –FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FK Šport Bratislava vs FCK minimax Bratislava „A“

11.kolo 2.BA ligy – Praetors Bratislava v zápase White Boys - Praetors Bratislava

8.kolo 2.SLF ligy –4 FUN Futsal Team v zápase 4 FUN Futsal Team – Matadors

12.kolo 1.BA ligy – Budweiser v zápase Budweiser - FCK Minimax Bratislava (B)

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 09.01.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala žiadosť mužstva Salami 40 a rozhodla ako je uvedené v UDK_29.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U149: Peter Kacera (FC Garfield - L40 ) +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U145: Vladimír Ľachký (Trexima - 2. Ba liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušene DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U147: Ján Gróf (AK 47 ,,A" - 2. SFL) vylúčený po 2. ŽK, následne hrubé urážky delegovanej osoby na HP. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac do 9.1.2019 a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

U148: Sven Szokolay (Relax - 2. SFL) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušene DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

UDK_28 DK podnet mužstva Relax (2.SFL) postúpila na KR SF B za účelom vyžiadania stanoviska. Na základe stanoviska odbornej komisie KR SF B podnet vyhodnotila ako neopodstatnený.

UDK_29 DK rozhodla vo veci Maroš Borovský (Salami 40 - liga 40) upúšťa od disciplinárnej sankcie uvedenej v US č.31 2017/2018 zo dňa 18.7.2018, činnosť uvoľňuje od 12.12.2018 podľa DP čl. 41/1. DK ukladaná menovanému skúšobnú dobu do 30.6.2019 podľa DP čl. 41/2 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_30: Ivan Lilou (AK 47 ,,A" - 2. SFL) vykázaný z technickej zóny ako vedúci mužstva za NS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a. DO pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 súťažné stretnutia, zákaz vstupu do priestorov technickej zóny a priestorov určených pre delegované osoby podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 28.12.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.