Úradná správa č. 14 2018/2019


22.01.2019 09:21 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.14/2018-2019

zo dňa 11.01.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zápase Banana Boys vs Green Team

6.kolo 2.SLF ligy –4 FUN Futsal Team v zápase FC RTR Bepon „A“ vs 4 FUN Futsal Team

8.kolo 2.SLF ligy – 4 FUN Futsal Team v zápase 4 FUN Futsal Team – Matadors

12.kolo 1.BA ligy – Budweiser v zápase Budweiser - FCK Minimax Bratislava (B)

10.kolo 2.SLF ligy – 4 FUN Futsal Team v zápase 4 FUN Futsal Team - FK Šport Bratislava

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 16.01.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U150: Anton Holub (SC Hujeri 40 – L40 ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U151: Michal Masný (SK Danubit Wild Boys 02 Bratislava „B“ - 2.SFL) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U152: Marek Zechmeister (Banana Boys- 3.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U153: Peter Hanuska (Fresh and funny - 3.BA Liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušene DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U154: Michal Kardoš (Fresh and funny - 3.BA Liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou brankára mimo vlastného BU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa čl.46.2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.14/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 25.01.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.