Úradná správa č. 16 2018/2019


01.02.2019 19:04 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.16/2018-2019

zo dňa 25.01.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

3.kolo 3.BA ligy – BananaBoys v zápase BananaBoysvsGreen Team

12.kolo 1.BA ligy – Budweiser v zápase Budweiser - FCK Minimax Bratislava (B)

14.kolo 1.BA ligy – FPV 23 v zápase FK Inter Bratislava - FPV 23

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Dnes 25.01.2019 sa o 18:30 vylosujú dvojice Bratislavského pohára.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.201818:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.201816:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- Kluby, ktoré využili možnosť hradiť štartovné na 5.splátok na blížiaci sa termín 3. splátky dňa 28.januára 2019.

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 11. kola 3.BA ligy určeného na 12.01.2019 o 08:00 medzi FK Leňochod Bratislava – FC Klinger Bratislava v pomere 5:0 v prospech družstva FK Leňochod Bratislava.

Družstvo FC Klinger Bratislava je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 15. kola 2.BA ligy určeného na 19.01.2019 o 11:00 medzi Dobraklima.sk – ŠK Slovan Bratislava „C“ v pomere 5:0 v prospech družstva ŠK Slovan Bratislava „C“.

Družstvo Dobraklima.sk je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.76 bod f)(neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia12.kola L40 hraného dňa 20.01.2019 o 19:30 medzi Namana–FOFO Admiral Old v prospech družstva Namana v pomere 5-0.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 30.01.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U161: Hrica Lukáš (United – 2.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13. (vykonané)

U162: Portchy Richard (ŠK DanubitWildBoys Bratislava „B“ – 2.SFL) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U166: MovchonVolodymyr(United – 2.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U161: Hrica Lukáš (United – 2.BA liga) –porušenie DP čl. 48/1c, Po udelení 2.ŽK hrubé urážky delegovanej osoby na HP. DO pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov od 23.1.2019 a pokuta 20€ podľa DP čl.48/2b + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U163: Hríb Marek (FC 5etržalka – 3.BA liga) –porušenie DP čl. 46/1a, zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl.46/2 + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U164: Ratkovsky Miroslav (FSC Minimax Bratislava „C“– 2.BA liga) –porušenie DP čl. 49/1a, násilné sotenie súpera. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl.49/2a + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U165: Slovák Samuel(HSP Hemerhoidi– 2.BA liga) –porušenie DP čl. 49/1a, násilné sotenie súpera. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl.49/2a + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U167: Škrobák Rudolf (4FSC FTVŠ UK „B“ – 2.SFL) –porušenie DP čl. 48/1c, hrubé urážky delegovanej osoby na HP. DO pozastavenie výkonu športu na 3 týždne od 23.1.2019 a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.16/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia)