Úradná správa č. 18 2018/2019


08.02.2019 16:06 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.18/2018-2019

zo dňa 08.02.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod f) (neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 8.kola L40 hraného dňa 03.02.2019 o 11:00 medzi Rehab Klinik Karlovka – FOFO Admiral OLD v prospech družstva FOFO Admiral OLD v pomere 5-0.

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

MATRIKA SF-B

Informuje:

- žiada do pondelka 11.02.2019 zaslať na mail slovenskyfutsalbratislava@gmail.com písomné stanoviská hráčov Tomáš Stolárik a Marek Neštrák ohľadne dvojitej registrácie

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.02.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala vyjadrenie R1 Kočický Igor k U170

 DK zaevidovala vyjadrenie R2 Jaroslav Drozdík k U170

 DK prijala na rokovanie podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v dohrávanom stretnutí 8.kola L40 medzi Rehab Klinik Karlovka - FOFO Admiral Old hraného 3.2.2019 o 11:00.

 DK zaevidovala odvolanie Jána Kazimíra k U171 - nakoľko menovaný nie je uvedený v systéme ako oprávnená osoba klubu FOFO Admiral Old odvolanie nebolo prijaté na ďalšie rokovanie DK

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U172: Michael Mizner (Fresh and Funny - 3. BA liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U174: Tomas Holkovic (INSTA - 2. BA liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U172: Michael Mizner (Fresh and Funny - 3. BA liga ) po udelení 2.ŽK, HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13. DO si hráč vykoná až po vykonaní DO za vylúčenie po 2.ŽK.

U173: Alexander Dubnička (FK 03 Hostinského - 2. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U170: Branislav Thron (Juve-Budweiser - L40) DK ruší ochranné opatrenie uvedené v US č.17 zo dňa 1.2.2019.Previnenie HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 48/1c. DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie výkonu športu, zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny a priestorov určených pre delegované osoby na 12 týždňov od 1.2.2019 do 26.4.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U175: Vančo Michal (Rehab Klinik Karlovka - L40) - za neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie športovej činnosti na 1 mesiac do 3.3.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_33: Martin Čecho (Rehab Klinik Karlovka - L40) - za neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie funkcie kapitána na 1 mesiac do 3.3.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.18/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 22.02.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.