Úradná správa č. 21 2018/2019


09.03.2019 17:56 úradná správa

Úradná správa SF-B č.21/2018-2019

zo dňa 08.03.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

15.kolo 2.SL-B – Predators „A“ v zápase Predators „A“ vs FCK Minimax Bratislava „A“

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

Kluby, ktoré využili možnosť hradiť štartovné na 5.splátok na blížiaci sa termín 4. splátky dňa 18.marca 2019.

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.03.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala odvolanie Šimon Šepitka k U179 a rozhodla ako je uvedené v UDK_36.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U187: Borovský Maroš ( Salami - L40 ) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a , DO podľa DP čl.46/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13

UDK_36: DK odvolanie zamieta nakoľko došlo k porušeniu DP čl. 49/1b

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.19/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 22.03.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.