Úradná správa č. 24 2018/2019


09.04.2019 05:33 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.24/2018-2019

zo dňa 29.03.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- vedúcim klubov bola mailom zaslaná záväzná prihláška do súťažného ročníka 2019/2020. Termín odovzdania podpísanej prihlášky je 18.04.2019. K danému dátumu musí mať klub vysporiadané finančné záväzky na štartovnom v aktuálnej sezóne, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod f) (neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3.kola nadstavby 2. Slovenskej ligy – Bratislava hraného dňa 24.03.2019 o 18:45 medzi FK Šport Bratislava – FCK Minimax Bratislava „A“ v prospech družstva FCK Minimax Bratislava „A“ v pomere 5-0.

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 03.04.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B za neoprávnený štart hráča v stretnutí FK Šport Bratislava – FCK Minimax Bratislava“A“ (2.SFL) a rozhodla ako je uvedené v UDK_40, UDK_41 a UDK_42

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U197: Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897 – 2.SFL) – 5.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U199: Jachym Peter ml. (Relax – 2.SFL) – 5.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U197: Bohuš Andrej (Čekan Mekenroff 1897 – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- ostatné:

 

U200 : Volek Ondrej (FK Šport Bratislava – 2.SFL) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac do 24.4.2019 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U201 : Spišiak Šimon (FK Šport Bratislava – 2.SFL) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac do 24.4.2019 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_42 : Junec Juraj (FK Šport Bratislava – 2.SFL) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/3 Pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac do 24.4.2019 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.24/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 12.04.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.