Úradná správa č. 25 2018/2019


09.04.2019 05:36 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.25/2018-2019

zo dňa 05.04.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- vedúcim klubov bola mailom zaslaná záväzná prihláška do súťažného ročníka 2019/2020. Termín odovzdania podpísanej prihlášky je 18.04.2019. K danému dátumu musí mať klub vysporiadané finančné záväzky na štartovnom v aktuálnej sezóne, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3. kola nadstavby 3.BA ligy určeného na 23.03.2019 o 11:50 medzi Racing Club „B“ – FC Klinger Bratislava v pomere 5:0 v prospech družstva Racing Club „B“.

Družstvo FC Klinger Bratislava je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Informuje:

- sa zaoberal námietkou klubu FK Šport Bratislava ku kontumácii stretnutia FK Šport Bratislava – FCK Minimax Bratislava „A“ uvedenej v Úradnej správe SF-B č.24/2018-2019 – vyjadrenie k námietke zaslané mailom na vedúceho klubu.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 10.04.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.
  • DK prijala podnet od GS SF-B na disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Janovi Kazimirovi.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U202: Štefan Sivoň (ŠK Karpatská 1983 Juniori– 2. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U203: Radoslav Vančo (Predators ,,B" –1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U204: Ondrej Bednár (Semic Bratislava ,,B" – 1. BA liga) vylúčený za telesné napadnutie, udretie súpera v prerušenej hre päsťou do oblasti hlavy. Porušenie DP čl. 49/1b, DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov s prerušením podľa DP čl.34/7 do 23.10.2019 a pokuta 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_43: Jan Kazimir (Fofo Admiral Old - liga 40) DK ukladá menovanému ochranné opatrenie podľa DP čl. 43 spočívajúce v zákaze výkonu športu, v zákaze vstupu do priestorov šatní, technickej zóny a zamedzuje styk s delegovanými osobami. Predvoláva menovaného na najbližšie zasadnutie DK o 17:30 dňa 10.4.2019 v ŠH Mladosť.

DK zaevidovala odporučenie od VV SF – BA na prehodnotenie trestov pre hráčov v prípade neoprávneného štartu. Na jeho základe ruší DO v U200 a U201. Hráčom uvoľňuje výkon športu.

DK zistila administratívnu chybu v US 24 zo dňa 29.3.2019.

OPRAVA:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U198: Bohuš Andrej (PKE-M Bratislava "A") + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.25/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 19.04.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.