Úradná správa č. 28 2018/2019


07.05.2019 19:38 úradná správa

Úradná správa SF-B č.28/2018-2019

zo dňa 03.05.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

6.kolo nadstavby 2.SL – BA - 4 FUN Futsal Team v zápase 4 FUN Futsal Team vs Matadors

6.kolo nadstavby 2.SL – BA - Semic Bratislava (A) v zápase FCK Minimax Bratislava (A) vs Semic Bratislava (A)

7.kolo nadstavby 1.BA ligy - Semic Bratislava (B) v zápase Semic Bratislava (B) vs AC Bells

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- na neuhradené poplatky po splatnosti. Prosíme o preverenie, vysporiadanie poprípade zdokladovanie úhrad.

PKE-M Bratislava „A“ – 120€ poplatok za zmenu termínu zápasu Katenáčo Dúbravka vs PKE-M Bratislava „A“

U159: Pavol Markovič (FK Inter Bratislava „B“ - 3.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.15_2018-2019

U165: Slovák Samuel (HSP Hemerhoidi– 2.BA liga) – porušenie DP čl. 49/1a, násilné sotenie súpera. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl.49/2a + 5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.16_2018-2019

U172: Michael Mizner (Fresh and Funny - 3. BA liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.18_2018-2019

U183: Matej Minčev (PKE - M – Bratislava „B“ - 1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a , DO podľa DP čl.46/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13 – US SF-B č.20_2018-2019

U194: Mário Topor (FC RTR Bepon „B“ – 2.BA liga )+5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.23_2018-2019

U199: Jachym Peter ml. (Relax – 2.SFL) – 5.ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13 – US SF-B č.24_2018-2019

U203: Radoslav Vančo (Predators ,,B" –1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13. – US SF-B č.25_2018-2019

U198: Bohuš Andrej (PKE-M Bratislava "A") + poplatok 5€ podľa RS čl. 13 – US SF-B č.25_2018-2019

U206: Michael Mizner (Fresh and Funny – 3. BA liga) po udelení 2.ŽK, HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 4 súťažné stretnutie + poplatok 5 € podľa RS čl.13. DO si hráč vykoná až po vykonaní DO za vylúčenie po 2.ŽK. – US SF-B č.26_2018-2019

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

- VV SF-B sa ospravedlňuje klubu Biskupice (L40) za uvedenie nesprávnej informácie v US 27/2018-2019 ohľadom nezrealizovanej úhrady 5.časti štartovného. Klub mal úhradu včas zaplatenú.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 15.05.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U218: Maroš Smolec (SFC Silver Ružinov – 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U219: Martin Hekel (Green Team – 3. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U221: Tomáš Žaloudek ( ŠK Karpatská 1983 Juniori– 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U220: Andrej Tomík (FK 03 Hostinského - 2. BA liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.28/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 17.05.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.