Úradná správa č. 29 2018/2019


04.07.2019 16:25 úradná správa

Úradná správa SF-B č.29/2018-2019

zo dňa 10.05.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Dňa 27.mája 2019 o 18:00 sa bude konať v aule Dom športu konferencia SF-B, na ktorú zároveň pozývame všetkých svojich riadnych členov, resp. ich delegátov.

- VV SF-BA pozýva vedúcich klubov 2.SFL Bratislava na stretnutie klubov dňa 13.05.2019 o 18:30 do zasadačky Hant aréna. Predmetom diskusie bude budúcnosť 2. SFL Bratislava v sezóne 2019/2020. Účasť je povinná, ak nemôžete pošlite prosím zástupcu z klubu.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

6.kolo nadstavby 2.SL – BA - 4 FUN Futsal Team v zápase 4 FUN Futsal Team vs Matadors

6.kolo nadstavby 2.SL – BA - Semic Bratislava (A) v zápase FCK Minimax Bratislava (A) vs Semic Bratislava (A)

7.kolo nadstavby 1.BA ligy - Semic Bratislava (B) v zápase Semic Bratislava (B) vs AC Bells

4.kolo nadstavby 2.SL – BA - FC RTR Bepon (A) v zápase FCK Minimax Bratislava (A) vs FC RTR Bepon (A)

8.kolo nadstavby 1.BA ligy - FPV 23 v zápase Racing Club (A) - FPV 23

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- na neuhradené poplatky po splatnosti. Prosíme o preverenie, vysporiadanie poprípade zdokladovanie úhrad.

Green Team – 63€ poplatok za zmenu termínu zápasu PKE-M Bratislava „C“ vs Green Team

PKE-M Bratislava „A“ – 120€ poplatok za zmenu termínu zápasu Katenáčo Dúbravka vs PKE-M Bratislava „A“

U172: Michael Mizner (Fresh and Funny - 3. BA liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.18_2018-2019

U183: Matej Minčev (PKE - M – Bratislava „B“ - 1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a , DO podľa DP čl.46/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13 – US SF-B č.20_2018-2019

U194: Mário Topor (FC RTR Bepon „B“ – 2.BA liga )+5€ poplatok podľa RS čl. 13. – US SF-B č.23_2018-2019

U203: Radoslav Vančo (Predators ,,B" –1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13. – US SF-B č.25_2018-2019

U198: Bohuš Andrej (PKE-M Bratislava "A") + poplatok 5€ podľa RS čl. 13 – US SF-B č.25_2018-2019

U206: Michael Mizner (Fresh and Funny – 3. BA liga) po udelení 2.ŽK, HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 4 súťažné stretnutie + poplatok 5 € podľa RS čl.13. DO si hráč vykoná až po vykonaní DO za vylúčenie po 2.ŽK. – US SF-B č.26_2018-2019 SLOVENSKÝ FUTSAL – BRATISLAVA (SF-B

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 22.05.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U222: Michal Polovka (TJ Juhcelpub Kojoti – 1. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U225: Róbert Kačeňák ( ŠK Karpatská 1983 Juniori– 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U224: Filip Jahič (FCK Minimax Bratislava ,,A“ - 2. SLF liga ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.29/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 24.05.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.