Úradná správa č.3 2019/2020


02.11.2019 13:08 úradná správa

Úradná správa SF-B č.03/2019-2020

zo dňa 04.10.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia 1.kola 1.BA ligy medzi FPV 23 - AFC Horden v platnosti.

 

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

1.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase INSTA - AK 47 Chaos (B)

2.kolo 2. BA liga – AK Vorvane v zápase Ovečky - AK Vorvane

3.kolo 3. BA liga - Engerau Boys v zápase Engerau Boys - Loosers

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 1.kola 1.BA ligy FPV 23 – AFC Horden

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U240: Mayer Viktor (mEleven „A“ - 2. SLF-B) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U241: Harakaľ Lukáš (Čekan Mekenroff 1897 „B“ – 1.BA liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera (Sotenie súpera nadmernou silou). Porušenie DP čl. 49/1a, DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U242: Turcanik Luboš (AFC Horden – 1.BA liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera (Sotenie súpera nadmernou silou). Porušenie DP čl. 49/1a, DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_04: Klapka Miroslav – vedúci mužstva FPV 23 (1.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.03/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 18.10.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 09.10.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.