Úradná správa č.4 2019/2020


02.11.2019 13:12 úradná správa

Úradná správa SF-B č.04/2019-2020

zo dňa 11.10.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

2.kolo 2. BA liga – AK Vorvane v zápase Ovečky - AK Vorvane

3.kolo 3. BA liga - Engerau Boys v zápase Engerau Boys – Loosers

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

4.kolo 2. BA liga - AK Vorvane v zápase SFC Silver Ružinov - AK Vorvane

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- Kluby na blížiaci sa termín splátky štartovného 28.október 2019

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U244: Duran Alonso Eduardo Alonso (PKE-M IMOOPTIK „C“ – 3.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U243: Varga Marián (MFP – 3.BA liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera a vyhrážanie. Porušenie DP čl. 47/1b a 49/1a, DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od 9.10.2019 a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.04/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 25.10.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 16.10.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.