Úradná správa č.6 2019/2020


02.11.2019 13:18 úradná správa

Úradná správa SF-B č.06/2019-2020

zo dňa 25.10.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- víkend 01.11.2019 – 03.11.2019 je voľno vo všetkých ligách

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

3.kolo 3. BA liga - Engerau Boys v zápase Engerau Boys – Loosers

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.01/2019 (splatnosť 04.10.2019)

- UDK_03: DK vyzýva pána Jána Kažimíra na úhradu pokuty plynúcej z UDK_43 2018/2019 vo výške 35€.

US SF-B č.02/2019 (splatnosť 11.10.2019)

- U239: Jozef Mészáros (VK PAL Engerau - 2. BA liga) vylúčený za HNS, kopnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b. DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 25.09.2019 do 23.10.2019 a pokuta 15€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaných na vyrovnanie pohľadávok do 25.10.2019 v opačnom prípade budú postúpení na riešenie DK.

US SF-B č.03/2019 (splatnosť 18.10.2019)

- U242: Turcanik Luboš (AFC Horden – 1.BA liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera (Sotenie súpera nadmernou silou). Porušenie DP čl. 49/1a, DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaného na vyrovnanie pohľadávky do 01.11..2019 v opačnom prípade budú postúpení na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- Kluby na blížiaci sa termín splátky štartovného 28.október 2019

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U252: Susedka Martin (Hviezda DVS – 3.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U253: Hanuska Peter (Fresh and Funny – 2.BA liga) – zmarenie gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.06/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 08.11.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 30.10.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.