Úradná správa č.12 2019/2020


16.12.2019 20:59 úradná správa

Úradná správa SF-B č.12/2019-2020

zo dňa 13.12.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- z dôvodu neuhradenia 2. časti štartovného na základe RS SF-B čl. 5 - HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI odstupuje družstvo VK PAL Engerau na riešenie DK SF-B

 

- Do 15.01.2020 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2019/2020 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.01.2020. Kluby 3.BA Ligy sú zaradené do pohára automaticky bez potreby úhrady štartovného.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

2.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Semic Bratislava v zápase 4 FUN Futsal Team - Semic Bratislava

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_06: Mojmír Krutý (HSP Hemerhoidi - 2.BA liga) - vykázaný z technickej zóny ako vedúci mužstva za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO podľa 48/2a. Pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné týždne od 30.10.2019 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U261: Matos Joao (PKE-M IMOOPTIK „C“ – 2.BA liga) – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Porušenie DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.09/2019 (splatnosť 04.12.2019)

U266: Čerňanský Matej (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2. SLF liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U265: Blahovský Michal (White Boys – 2.BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou mi PU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U267: Toth Štefan (FC Rusovce – 2. SLF liga) – kopnutie súpera, bez úmyslu hrať s loptou a následné HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 20.11.2019 a pokuta 50€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_09: Černil Jaroslav vedúci mužstva Predators „A“ (2. SLF liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.10/2019 (splatnosť 11.12.2019)

na základe čl.62 bod e) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 10. kola 1. BA ligy určeného na 23.11.2019 o 15:00 medzi ŠK Karpatská – AC Bells v pomere 5:0 v prospech družstva AC Bells.

Družstvo ŠK Karpatská je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

VV SF-B vyzýva menovaných na vyrovnanie pohľadávky do 20.12.2019 v opačnom prípade budú postúpený na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U277: Horný Andrej (White Boys – 2.BA liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U279: Hrabalik Ivo (FOFO Admiral OLD – L40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U276: Lučenič Juraj (White Boys – 2.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U283: Turcanik Luboš (AFC Horden – 1.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U281: Gavala Igor (FC Garfield – L40) – vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U278: Nagy Rudolf (Biskupice – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U282: Cvik Boris (Noavista – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_10: Libor Karaba (Akademik 96 ,,B“- 3. BA liga) vykázaný z technickej zóny ako vedúci mužstva za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1b. DO podľa 48/2a pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia od 11.12.2019 a pokutu 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.12/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 27.12.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 18.12.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.