Úradná správa č. 14 2019/2020


21.01.2020 18:35 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.14/2019-2020

zo dňa 10.01.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Do 15.01.2020 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2019/2020 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.01.2020. Kluby 3.BA Ligy sú zaradené do pohára automaticky bez potreby úhrady štartovného.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

2.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Semic Bratislava v zápase 4 FUN Futsal Team - Semic Bratislava

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.09/2019 (splatnosť 04.12.2019)

UDK_09: Černil Jaroslav vedúci mužstva Predators „A“ (2. SLF liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B odstupuje menovaných na riešenie DK.

US SF-B č.11/2019 (splatnosť 20.12.2019)

U274: Lipták Ľubomír (SFC Silver Ružinov – 2.BA liga) – zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.12/2019 (splatnosť 27.12.2019)

U279: Hrabalik Ivo (FOFO Admiral OLD – L40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U282: Cvik Boris (Noavista – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.13/2019 (splatnosť 03.01.2020)

U288: Mazán Matuš (Čekan Mekenroff 1897 (A) 2.SLF liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U284: Méry Adrian (AFK Staré Mesto 3. liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaných na vyrovnanie pohľadávky do 17.01.2020 v opačnom prípade budú postúpený na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet ŠTK o nezaplatení štartovného VK PAL Engerau a rozhodla ako je uvedené v UDK_11.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U292: Mazán Matúš (Čekan Mekenroff 1897 ,,A“ – 2. SLF liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U293: Brzobohatý Adrián (SF Festglas – 1. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- ostatné:

 

U291: Buchel Ivan (FC RTB BPN ,,A“ – 2. SLF liga) vylúčený za HNS voči spoluhráčovi. Porušenie DP čl. 47/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U294: Mikita Ladislav (PKE –M IMOOPTIK ,,A“ – 2.SLF liga) podrazenie súpera nadmernou silou. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_11: VK PAL Engerau – porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/6 upozornenie. DK SF B vyzýva klub na neodkladnú úhradu pohladávky a stanovuje lehotu úhrady do 15.1.2020, prostriedky budú pripísané na transparentný účet SF B. + poplatok 10€ podľa RS čl.13.

UDK_12: Peter Martinko (Festglas – 1.BA liga) – vykázaný z technickej zóny na HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a. DO podľa DP čl. 2a, pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.14/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 24.01.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 15.01.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.