Úradná správa č. 15 2019/2020


21.01.2020 18:37 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.15/2019-2020

zo dňa 17.01.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.09/2019 (splatnosť 04.12.2019)

UDK_09: Černil Jaroslav vedúci mužstva Predators „A“ (2. SLF liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.12/2019 (splatnosť 27.12.2019)

U279: Hrabalik Ivo (FOFO Admiral OLD – L40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U282: Cvik Boris (Noavista – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaných na vyrovnanie pohľadávky do 17.01.2020 v opačnom prípade budú postúpený na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala email a splnenia UDK_11 bez prijatia ďalších opratrení.
  • DK prijala žiadosť o odpustenie zvyšku trestu k U278 Rudolfa Nagya. DK rozhodla ako je uvedené v UDK_13.
  • DK prijala podnet od VV SF B pre nezaplatené poplatky voči klubom Green Team a Predators „A“. Rozhodla ako je uvedene v UDK_14 a UDK_15.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U295: Fazika Rastislav (Green Team – 3.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U297: Petrovsky Richard (Akademik 96 „B“ – 3. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- ostatné:

 

U296: Morkes Nikolas (Hviezda DVS – 3.BA liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. Porušenie DP čl. 46/1b. DO, pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_13: Žiadosť o odpustenie zvyšku DO, uvedenom v U278 pána Rudolfa Nagya zamieta.

UDK_14: Klub Green Team – Vrábel Michal (vedúci mužstva) – Porušenie DP čl. 64/2. DO, upozornenie podľa DP čl.64/6 a 7. DK stanovuje nový termín úhrady na 22.1.2020 (pripísané prostriedky na účet SF B). Ak nedôjde k úhrade DK bude ďalej postupovať voči klubu podľa článku 64/7 + poplatok 5€ podľa RS čl.13. Celkovo na úhradu 40€ (35€+5€)

UDK_15: Klub Predators – Černil Jaroslav (vedúci mužstva) – Porušenie DP čl. 64/2. DO, upozornenie podľa DP čl.64/6 a 7. DK stanovuje nový termín úhrady na 22.1.2020 (pripísané prostriedky na účet SF B). Ak nedôjde k úhrade DK bude ďalej postupovať voči klubu podľa článku 64/7 + poplatok 5€ podľa RS čl.13. Celkovo na úhradu 40€ (35€+5€)

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.15/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 31.01.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 22.01.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.