Úradná správa č.17 2019/2020


03.03.2020 19:39 úradná správa

Úradná správa SF-B č.17/2019-2020

zo dňa 31.01.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3. kola 1.BA ligy určeného na 28.09.2019 o 12:20 medzi Akademik 96 „A“ - Hurricanes v pomere 5:0 v prospech družstva Hurricanes.

 

Družstvo Akademik 96 „A“ je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 6. kola 2.BA ligy určeného na 19.10.2019 o 17:30 medzi FC Tifosi - VK PAL Engerau v pomere 5:0 v prospech družstva FC Tifosi.

 

Družstvo VK PAL Engerau je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 16. kola 2.BA ligy určeného na 18.01.2020 o 12:20 medzi INSTA - Arantes v pomere 5:0 v prospech družstva INSTA.

 

Družstvo Arantes je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 15. kola 3.BA ligy určeného na 18.01.2020 o 13:10 medzi AFK Staré Mesto - FK Leňochod Bratislava v pomere 5:0 v prospech družstva FK Leňochod Bratislava.

 

Družstvo AFK Staré Mesto je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Rastislav Schubert (ŠK Račišdorf) v zápase 17.kola 2.BA ligy medzi ŠK Račišdorf - White Boys a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

15.kolo 1. BA liga - ŠK Karpatská v zápase FPV 23 - ŠK Karpatská

15.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase HSP Hemerhoidi - INSTA

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

13.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Matadors v zápase Matadors - FC Rusovce

15.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FCK Minimax Bratislava „A“ - FC RTR BPN „A“

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.12/2019 (splatnosť 27.12.2019)

U282: Cvik Boris (Noavista – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala splnenie UDK_15.
  • Zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 17.kola 2.BA ligy medzi ŠK Račišdorf - White Boys

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U305: Beňa Kamil (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U308: Andruska Csaba (ŠK Karpatská – L40) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- ostatné:

 

U303: Vörös Dávid (FOFO Bratislava 1984 „A“ – 2.SFL) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a. DO, pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U304: Kucian Martin (mEleven „B“ – 1.BA liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a. DO, pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U306: Podskoč Martin (Hurricanes – L40) – vylúčený za HNS voči delegovanej osobe, pokus o napadnutie delegovanej osoby a odmietnutie opustenia HP. Porušenie DP čl. 48/1a,b,c. DO pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace a pokuta 30€ podľa DP čl. 48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U309: Jalakša Peter (Botafogo – L40) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U310: Strapek Július (Botafogo – L40) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U311: Andruska Csaba (ŠK Karpatská – L40) – DK žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k situácii v stretnutí Botafogo – ŠK Karpatská, ktorá sa udiala v 40. min stretnutia a mala za následok udelenia ČK do 4.2.2020. DK ukladá menovanému ochranné opatrenie, zákaz výkonu športu podľa DP čl. 43 od 29.1.2020 do vyriešenia prípadu. U308 bude vykonané v najbližšom stretnutí L40.

UDK_17: DK neeviduje úhradu UDK_14 Klub Green Team – Vrábel Michal. Výzva na úhradu zaslaná mailom. Nový termín úhrady stanovený na 4.2.2020.

UDK_18: Klub Noavista – Cvik Boris (hráč) – Porušenie DP čl. 64/2. DO, upozornenie podľa DP čl.64/6 a 7. DK stanovuje nový termín úhrady na 4.2.2020 (pripísané prostriedky na účet SF B). Ak nedôjde k úhrade DK bude ďalej postupovať voči klubu podľa článku 64/7 + poplatok 5€ podľa RS čl.13. Celkovo na úhradu 30€ (25€+5€)

UDK_19: Vladimír Ďuriš vedúci mužstva ŠK Račišdorf (2. BA liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.17/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 14.02.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 05.02.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.