Úradná správa č. 19 2019/2020


05.03.2020 08:21 úradná správa

Úradná správa SF-B č.19/2019-2020

zo dňa 28.02.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 17. kola Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava určeného na 07.02.2020 o 21:20 medzi AK 47 Chaos „A“ - FOFO Bratislava 1984 „A“ v pomere 5:0 v prospech družstva FOFO Bratislava 1984 „A“.

 

Družstvo AK 47 Chaos „A“ je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 17. kola 1. BA ligy určeného na 08.02.2020 o 18:50 medzi Predators „B“ - mEleven „B“ v pomere 5:0 v prospech družstva mEleven „B“.

 

Družstvo Predators „B“ je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 17. kola 2. BA ligy určeného na 09.02.2020 o 18:00 medzi Trexima - FK 03 Hostinského v pomere 5:0 v prospech družstva FK 03 Hostinského.

 

Družstvo Trexima je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Maroš Smolec (SFC Silver Ružinov) v zápase 17.kola 2. BA ligy medzi SFC Silver Ružinov - VK PAL Engerau a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- VV SF-B sa zaoberal sťažnosťou klubu Relax , stanovisko postúpilo DK

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

15.kolo 1. BA liga - ŠK Karpatská v zápase FPV 23 - ŠK Karpatská

15.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase HSP Hemerhoidi - INSTA

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

13.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Matadors v zápase Matadors - FC Rusovce

15.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FCK Minimax Bratislava „A“ - FC RTR BPN „A“

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.16/2019 (splatnosť 29.01.2020)

U300: Böhmer Adrian (Racing Club “B“ 3.liga ) –HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 2 suťazné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

___________________________________________________________________________________

US SF-B č.17/2019 (splatnosť 14.02.2020)

U309: Jalakša Peter (Botafogo – L40) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U310: Strapek Július (Botafogo – L40) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov a pokuta 10€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U305: Beňa Kamil (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

US SF-B č.18/2019 (splatnosť 21.02.2020)

U311: Andruska Csaba (ŠK Karpatská – L40) – DK na základe analýzy videozáznamu, stanoviska R a R2 a stanoviska menovaného dospela k záveru, že sa nejednalo o úder päsťou do oblasti hlavy a krku a následné kopnutie protihráča. Hráč bol správne vylúčený, avšak špecifikácia priestupku je vrazenie do súpera nadmernou silou. Porušenie DP čl. 49/1a. DO pozastavenie výkonu šport na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/2a. DO bude vykonané po U308. + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U312: Chamila Patrik (Wild Boys 02 „A“ – 2SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_20: Karol Szelepcsényi vedúci mužstva Biskupice (2. BA liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaných na úhradu poplatku do 06.03.2020

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala sťažnosť klubu Relax (2.SFL) a vyžiadala si stanovisko odbornej komisie KR SF B
  • DK prijala žiadosť klubu Botafogo (L40) o odpustenie zvyšku trestu pre hráčov Jalakša Peter a Strapek Július.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U318: Verdun Peter (Fresh and Funny – 2.BA liga) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U321: Urban Vladimír (FC Rusovce – 2.SFL) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U324: Viluda Pavol (INSTA – 2.BA liga) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13. (vykonané)

U325: Flor David (PKE-M IMOOPTIK „C“ – 2.BA liga) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13. (vykonané)

U326: Jakubec Roman (Predators „A“ – 2.SFL ) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U323: Goga Michal (Relax – 2SFL) – na základe stanoviska odbornej komisie KR SF B, DK ruší účinky 2.ŽK a následnej ČK. Bez prijatia ďalších opatrení. Vyjadrenie bolo zaslané zástupcovi klubu mailom.

- ostatné:

 

U316: Novák Martin (4 FUN Futsal Team – 2.SFL) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a. DO, pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U317: Rožek Peter (Dobraklima.sk – 1.BA liga) – vylúčenie po 2.ŽK následne HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U319: Golej Kristian (FC Rusovce – 2.SFL) – vylúčený za telesné napadnutie súpera na hracej ploche. Porušenie DP čl.49/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 6 súťažných stretnutí a pokuta 20€ podľa DP čl. 49/2a + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_21: DK zaevidovala nesplnenie UDK_14 a UDK_17 Klubom Green Team – Vrábel Michal (vedúci družstva). – Porušenie DP čl. 64/2. DO, pokuta 20€ podľa DP čl.64/6 a 7. DK stanovuje nový termín úhrady na 3.3.2020. Celkovo na úhradu 60€ + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_22: DK žiadosť o upustenie od zvyšku trestu pre hráča Jalakša Peter (Botafogo – L40) zamieta

UDK_23: DK žiadosť o upustenie od zvyšku trestu pre hráča Strapek Július (Botafogo – L40) zamieta

UDK_24: DK na základe stanoviska STK SF B a nových skutočností ruší UDK_19 bez prijatia ďalších opatrení.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.19/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 13.03.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 04.03.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.